Zgłoszenie do artykułu: Wyprzedaż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Sprzedać żonę, sprzedać godność,

jak najlepiej wypaść przed kimś

Sprzedać także swą prywatność, sprzedać wszystko co się ma

Sprzedać ciało, sprzedać duszę, jak najlepiej sprzedać siebie

Sprzedać myśli, sprzedać słowa, by odpocząć kiedyś w niebie

Codzienna prostytucja

Powszechna prostytucja

Sprzedać honor, zdobyć sławę i pieniądze

Sprzedać szczęście byle komu, zaspokoić własne żądze

Sprzedać swój poranny uśmiech, byle komu, byle gdzie

By być kimś, jest się nikim, lecz nie każdy o tym wie

Codzienna prostytucja

Powszechna prostytucja

Zdobyć wpływy, zdobyć, zdobyć byle jak

Wszystko to by być szczęśliwym, byle gdzie, byle jak

Sprzedać ciało, sprzedać duszę, jak najlepiej sprzedać siebie

Sprzedać myśli, sprzedać słowa, by odpocząć kiedyś w niebie

Codzienna prostytucja!

Powszechna prostytucja![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.tsa.vdm.nazwa.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu TSA „Alien” [odczyt: 23.05.2014].