Zgłoszenie do artykułu: Wyznanie lwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Otwieram oczy, budzę się

Zapach dnia tak mnie dziwnie nęci

Z pościeli zbieram resztki snu

Nie chcę go wyrzucę go do śmieci

W żyletkę patrzy obca twarz

Jakby noc zbyt długo trwała

Wampira uśmiech widzę a...

To nie ja i nie moje kły

Bo dzisiaj czuje się jak lew

Apetyt mam na ciało twe

W moich żyłach kipi krew

Czuła wiec dla mnie bądź

Bo dzisiaj czuję się jak lew

Pazury ostrzę pusze się

Trotylu kilo we mnie jest

Właśnie dziś ze mną chodź na całość

Gorący piasek wabi nas

Pali wstyd, który w głowie drzemie

Lwią miłość ofiaruję ci

Weź ją i na drobne nie rozmieniaj

Rozkoszą zalejemy świat

Spłynie z nas na świat lawina

Korzystaj szybko z chwili tej

Póki ja jeszcze Ciebie chcę

Bo dzisiaj czuje się jak lew

Apetyt mam na ciało twe

W moich żyłach kipi krew

Czuła wiec dla mnie bądź

Bo dzisiaj czuję się jak lew

Pazury ostrzę pusze się

Trotylu kilo we mnie jest

Na mój znak do mnie chodź

Bo dzisiaj czuje się jak lew

Apetyt mam na ciało twe

W moich żyłach kipi krew

Czuła wiec dla mnie bądź do końca

Bo dzisiaj czuję się jak lew

Pazury ostrzę pusze się

Trotylu kilo we mnie jest

Szaleć chcę cały dzień

Chodź ze mną

Bo dzisiaj czuję się jak lew[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.perfect.art.pl/
Oficjalna strona zespołu Perfect [odczyt: 04.07.2015].