Zgłoszenie do artykułu: XXI wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

XXI wiek

Przygotuj się

Przygotuj swoją twarz

Jeśli jeszcze ją masz

Nowych nadziei przylądek

Wszyscy na start

Przygotuj swoje ciało

Twoje ciało to skarb

Swą tajną miej broń

Nie rozstawaj się z nią

Jeśli chcesz wierzyć że Ziemia

Jest twym przyjaznym miejscem

XXI wiek

Może się wreszcie dowiem

Dlaczego Bogiem tak bardzo

Pragnie stać się człowiek

I czy tylko kwestią czasu jest

(Tak mi się zdaje)

Że jak muchy powybijamy

Wszyscy się nawzajem

Mędrcem czy szaleńcem okaże się ten

Kto wciąż wierzy że Ziemia

Jest twym przyjaznym miejscem

Każdy ma prawo do swej odrobiny szczęścia

Choć odrobinę szczęścia chcesz mieć

Każdy ma prawo do swego własnego miejsca

Gdy XXI wita nas wiek

Tak zagubionych w zimnej czasoprzestrzeni

Może ktoś kiedyś nas odnajdzie

I z powrotem sprowadzi na Ziemię

XXI wiek

A ja wciąż nie wiem

Jak długo jeszcze mam czekać

Jak długo jeszcze bez ciebie

Każdy ma prawo do swej odrobiny szczęścia...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://edytabartosiewicz.net/
Oficjalna strona internetowa Edyty Bartosiewicz [odczyt: 31.10.2015].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 31.10.2015].