Za ciosem cios

Zgłoszenie do artykułu: Za ciosem cios

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ten pierwszy raz, gdy powiedziałaś „tak”

Ten pierwszy raz w pamięci ciągle mam

Za tamtą noc, za tamtych parę chwil

Świat oddałbym, a dzisiaj tylko żal

Za ciosem cios, każdego dnia

Dopada mnie, nie pozwala żyć

Za ciosem cios, jak boży bicz

Powraca wciąż tylko jedna myśl

Za ciosem cios, to tamten dzień

To zdrady smak, pożegnania smak

Za ciosem cios, to każda noc

Gdy zjawiasz się, ale tylko w snach

Do tamtych miejsc, gdzie kiedyś ja i ty

Do tamtych miejsc nie wrócę nigdy już

Nie znajdę nic, co kiedyś było w nas

Jednego chcę, zobaczyć cię przez chwilę

Za ciosem cios, każdego dnia

Dopada mnie, nie pozwala żyć

Za ciosem cios, jak boży bicz

Powraca wciąż tylko jedna myśl

Za ciosem cios, to tamten dzień

To zdrady smak, pożegnania smak

Za ciosem cios, to każda noc

Gdy zjawiasz się, ale tylko w snach.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kombi.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Kombi [odczyt: 19.06.2016].