Zgłoszenie do artykułu: Zabijanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Śpij dziecina śpij kochanie

Jak dorośniesz kim zostaniesz

Samobójcą, gwałcicielem

Policjantem czy złodziejem

Supermenem czy Tarzanem

Śpij dziecino śpij kochanie

Śpij dziecino śpij spokojnie

Ciągle mówią coś o wojnie

Chcą byś wielką władzę miał

Chcą byś dawał chcą byś brał

Atomowy elementarz

Zaprowadzi cię na cmentarz

Śpij dziecino śpij kochanie

Jak dorośniesz kim zostaniesz

Śpij dziecino spij spokojnie

Oni mają swoją wojnę

Ha ha ha ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha ha ha ha.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.t-love.art.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu zespołu T.Love [odczyt: 22.12.2009].

3. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 29.01.2014].