Zacznij zmieniać świat od siebie

Zgłoszenie do artykułu: Zacznij zmieniać świat od siebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Proszę zacznij zmieniać świat od siebie

Mnie nie zmienisz – nie, tego bądź już pewien

Daruj sobie wszystkie Twoje rady

To co moje jest zawsze będę mieć

Mam poezję która mi wciąż do życia daje sił

Nad głową nieba szafir mam

Lekka niby obłok

Boso biegnę tam gdzie słońca krąg

Gdzie ranek chłodną rosą spadł

Wita mnie horyzont

Drogowskazem moja miłość

A serce wizą

Ty jak nikt potrafisz dni zasmucić

Chciałbyś setką bzdur z drogi mnie zawrócić

Porzuć wreszcie swoje niepokoje

Raz się wolnym stań bez wymiany zdań

W przyszłość Twą odważnie spójrz

Warto zdobyć się na luz – jak ja

Nad głową nieba szafir mieć

Lekkim być jak obłok

Na bosaka biec tam gdzie słońca krąg

Gdzie ranek chłodną rosą spadł

Woła Cię horyzont

Drogowskazem Twoim miłość

A serce wizą jest

Nad głową nieba szafir mam

Lekka niby obłok

Boso biegnę tam gdzie słońca krąg

I ranek chłodną rosą spadł

Wita mnie horyzont

Drogowskazem moja miłość

A serce wizą

Proszę zacznij zmieniać świat od siebie[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://halinabenedyk.pl/
Oficjalna strona internetowa Haliny Benedyk [odczyt: 11.11.2015].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 11.11.2015].