Zanim powiesz – do widzenia

Zgłoszenie do artykułu: Zanim powiesz – do widzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zanim powiesz – do widzenia

Autor słów:

Sobczak, Andrzej

Autor muzyki:

Skrzypczyk, Jerzy

Informacje

Jurka Skrzypczyka poznałem w 1996 r., w momencie, gdy uznając, że prawdziwa polska muzyka pop wyzionęła ducha, zamierzałem definitywnie pożegnać się z pisaniem piosenek. Jurek przyjechał do mnie z kasetą, wspomniał o nie najlepszej atmosferze w zespole i że chyba trzeba będzie rozstać się z publicznością. Zaproponował mi napisanie pożegnalnego tekstu. Pomyślałem, że to niesamowity zbieg okoliczności! W sekundę zgodziłem się i poprosiłem o kasetę z melodią. Pożegnaliśmy się i... dwadzieścia minut później wysłałem faks z gotowym tekstem. Po chwili otrzymałem faks: DZIĘKUJEMY! – podpisany przez Benka Dornowskiego i Jurka Skrzypczyka. W taki oto sposób być może, nie zakończyła się działalność Czerwonych Gitar, jako zespołu i Andrzeja Sobczaka, jako autora tekstów. Czasem więc warto zastanowić się, zanim powiesz – do widzenia... A poza tym sądzę, że zyskałem przyjaciół...

– mówi Andrzej Sobczak[1].

Bibliografia

1. 

http://www.czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 28.05.2015].

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=109
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 11.01.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.