Zanim powiesz – do widzenia

Zgłoszenie do artykułu: Zanim powiesz – do widzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jesienny deszcz

Zmył ślady łez

Ja wiem – to przeszłość.

I morza brzeg

I ptaków śpiew –

To już odeszło.

Z tego szczęścia, które dał nam los

Trzeba coś ocalić,

Chociaż kilka nut, choć kilka słów

Najprostszych słów...

Zanim powiesz: do widzenia

I wspomnienia gdzieś rozpłyną się, jak sen,

Zanim powiesz: do widzenia,

Nim to wszystko skończy się,

Nim zgubimy się we mgle,

Zanim powiesz: do widzenia,

Szalej z nami póki serce młode jest!

Zanim powiesz: do widzenia!

Baw się i ciesz!

Dopóki w nas,

Wczorajszy blask

To chwil nie szkoda.

Choć życie w dal,

A nam nie żal,

Że czas – jak woda.

W kalendarzu nie liczymy dat,

Wtorków i niedzieli,

Bo nie cofnie nikt przeżytych dni,

Minionych lat...

Zanim powiesz: do widzenia

I wspomnienia gdzieś rozpłyną się, jak sen,

Zanim powiesz: do widzenia,

Nim to wszystko skończy się,

Nim zgubimy się we mgle,

Zanim powiesz: do widzenia,

Szalej z nami póki serce młode jest!

Zanim powiesz: do widzenia!

Baw się i ciesz![2], [3]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 28.05.2015].

3. 

http://www.teksty.agencja-as.pl
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 11.01.2017].