Zanim zrozumiesz

Zgłoszenie do artykułu: Zanim zrozumiesz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zanim powiesz jej, że

to był ostatni raz,

zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy

rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz.

Zanim ukradniesz jej

ostatni kolor ze snu,

zanim, gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz

zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż.

Ona ma siłę

nie wiesz jak wielką.

Będzie spadać długo,

potem wstanie lekko.

Zanim zrozumiesz, jak

bardzo kochałeś ją,

zanim pobiegniesz kupić czerwone wino

ona zapomni, zapomni już świat twych rąk.

Zanim będziesz próbował

odkupić ją za słowa

zobaczysz, jak na drugim brzegu rzeki

spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim.

Ona ma siłę...

Tak, zbyt codzienna, by ją znać

Zupełnie tak, jak Ty

Pogodnie śpi, gorsze są sny[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://andrzejpiaseczny.art.pl/
Oficjalna strona Andrzeja Piasecznego [odczyt: 06.07.2015].