Zastanów się co robisz

Zgłoszenie do artykułu: Zastanów się co robisz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ty wciąż tak porządny od trzydziestu lat

Innym twym kolegom dawno wianek spadł

Zastanów się co robisz

Ty nigdy nie pijesz od trzydziestu lat

Innym w twoim wieku czysty trafił szlak

Zastanów się co robisz

Ty ciężko pracujesz od trzydziestu lat

Inni nie pracują zrobią większy szmal

Zastanów się co robisz

Ty wierny swym ideą od trzydziestu lat

Inni je zmieniają gdy zawieje wiatr

Zastanów się co robisz

Ty grasz rock and rolla od trzydziestu lat

Inni grają chałę, co ty z tego masz

Zastanów się co robisz

Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram

Innych za te grzechy nie zaproszą tam

Zastanów się co robisz[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.shakindudi.pl/
Strona internetowa zespołu Shakin’ Dudi Orchestra [odczyt: 30.03.2016].