Zgłoszenie do artykułu: Zielony dąb

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy plecak masz i młode nogi,

w szeregu stawaj, plecak bierz.

Powiodą nas rodzinne drogi,

przejdziemy Polskę wzdłuż i wszerz.

Zielony dąb i złoto zbóż,

brzeg jezior granatowy,

jeziora szum i zboża szum,

spokojny szum dąbrowy.

Zielony kraj, złocisty kraj,

znajomy, wiecznie nowy.

Zielony dąb i złoto zbóż,

brzeg jezior granatowy./bis

Ojczystą ziemią iść lesistą,

gdy już zachodzi słońca krąg,

i o niej pieśń zaśpiewać czystą,

wciągając w płuca zapach łąk.

Zielony dąb...

Niech nasza pieśń szeroko płynie,

bo z pieśnią maszerować lżej.

Choć pieśń się skończy, lecz nie minie

odwieczne piękno ziemi mej.

Zielony dąb...[1]

Bibliografia