Zmiana warty, żołnierze

Zgłoszenie do artykułu: Zmiana warty, żołnierze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zielony mundur, zielony las,

w drogę, harcerze, marsz w drogę.

Miłe wakacje witają nas,

przyniosły słońce i pogodę.

Czas zmienić książki na plecaki,

leniwe drzemki na sport,

wyjść na spotkanie z przygodą

i w burzę, i w deszcz,

i w dzień, i w noc

żyć razem, żyć razem z przygodą.

Równaj krok, równaj krok, równaj krok,

harcerska służba to nie żarty.

Równaj krok, równaj krok, równaj krok,

zmiana warty, druhowie,

zmiana warty.

Zielony namiot, zielony las

obóz rozbili harcerze

Na pograniczu WOP pełni straż,

a naszym wzorem wy – żołnierze.

Pragniemy silni być i sprawni

i pokój chronić – jak wy,

Ojczyźnie swej służyć szczerze

i w burzę, i w deszcz,

i w dzień, i w noc

czuj – czuwaj i czołem, żołnierze.

Równaj krok, równaj krok, równaj krok,

żołnierska służba to nie żarty.

Równaj krok, równaj krok, równaj krok,

zmiana warty, żołnierze,

zmiana warty.[1]

Bibliografia