Żołnierska kołysanka

Zgłoszenie do artykułu: Żołnierska kołysanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żołnierska kołysanka

Autor słów:

Ałapin, Bolesław[1]

Autor muzyki:

Platówna, Stanisława[1]

Data powstania:

1944

Informacje

W maju 1943 r. wyruszyła z Warszawy na Lubelszczyznę tak zwana Kompania Warszawska AK. Początkowo składała się z kilkunastu dobrze uzbrojonych akowców warszawskich, którymi dowodził kpt. „Żegota” – Tadeusz Sztumberk-Rychter. Grupa ta zatrzymała się w Puszczy Solskiej pod Aleksandrowem. Wkrótce rozrosła się w silny oddział, który w roku 1944 wszedł w skład 27 Wołyńskiej Dywizji AK. W kompanii był pchor. lekarz „Kwiatkowski” – Bolesław Ałapin. On właśnie jest autorem Żołnierskiej kołysanki, którą napisał w 1944 r., prawdopodobnie w maju, w czasie działań Kompanii w lasach pomiędzy Zwierzyńcem a Biłgorajem. Według informacji byłych partyzantów z Kompanii Warszawskiej, przystosowanie melodii do tekstu „Kwiatkowskiego” było dziełem Stanisławy Platówny ps. „Nurt”, sanitariuszki z leśnego szpitala partyzanckiego Obwodu Biłgoraj. Dr „Kwiatkowski” często właśnie w tym szpitalu opatrywał rannych z oddziałów OP 9. Wcześniej, bo w listopadzie 1943 r., w Puszczy Solskiej Bolesław Ałapin napisał słowa Piosenki Kompanii Warszawskiej („Płoną w lesie ogniska, wyklęci poza prawo grzejemy kości swe...”), do której melodię skomponował „Eol” – Zbigniew Zaborniak. Obie zostały opublikowane w 1944 r. w śpiewniku Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny[1].

Bibliografia