Zgłoszenie do artykułu: Życia modele

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dwa są życia modele,

dwa życia sposoby.

Jeden – życie spokojne,

drugi – życie w pośpiechu.

Dwa są życia modele,

Dwa życia sposoby.

Jeden – całkiem zgodliwy,

Drugi – całkiem na przekór.

Dwa są życia modele,

dwa życia sposoby.

Jeden – tylko do płaczu,

Drugi – tylko do śmiechu.

Dwa są życia modele,

Dwa życia sposoby.

Jeden – ważny od dzisiaj,

drugi – ważny od wieków.

Przepisywanie przez przeżywanie,

zapisywanie własnych zużyć,

żyć – należyte spamiętywanie,

nie żyć – to nużyć.

Nie żyć – to nie mieć nic, by powiedzieć.

Nie żyć – to nie mieć po co umierać,

by móc to potem

albo zostawiać,

albo zabierać.

Dwa są życia modele,

dwa życia sposoby.

Jeden – życie spokojne,

drugi – życie w pośpiechu.

Dwa są życia modele,

dwa życia sposoby.

Jeden – ważny od dzisiaj,

drugi – ważny od wieków.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.turnau.com.pl/
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Turnaua [odczyt: 26.06.2014].