Zgłoszenie do artykułu: Żytniówka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wypiłem wódkę wypiłem wódkę

Może nawet dwie

I świat się śmieje i świat się śmieje

Nie jest tak źle

Wypiłem wódkę wypiłem wódkę

Może nawet dwie

Zaczepiam księżyc zaczepiam księżyc

Może nie zje mnie

Lekko na sercu

Lekko w kieszeni

Idziemy z wódką

Zauroczeni

I niebo tańczy

Ziemia się rusza

A nawet ratusz

Też czuje bluesa

Wypiłem wódkę wypiłem wódkę

Może nawet trzy

W kieszeni księżyc w kieszeni księżyc

Cicho sobie śpi

Wypiłem wódkę wypiłem wódkę

Może nawet trzy

Nogi mnie niosą na koniec świata

Wkrótce przyjdzie świt

Lekko na sercu

Lekko w kieszeni

Idziemy z wódką

Zauroczeni

I niebo tańczy

Ziemia się rusza

A nawet ratusz

Też czuje bluesa

Wypiłem wódkę wypiłem wódkę

Razem było siedem

Czy blues uderzył mi do głowy

Czy wódka – nie wiem

Wypiłem wódkę wypiłem wódkę

Razem było siedem

Dom mi się kłania na wszystkie strony

Dziś mieszkam w siódmym niebie

Lekko na sercu

Lekko w kieszeni

Idziemy z wódką

Zauroczeni

I niebo tańczy

Ziemia się rusza

Jutro nie będzie

Już wcale bluesa[2]

Bibliografia