2.47 Records

Zgłoszenie do artykułu: 2.47 Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (9)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Agressiva 69

2.47

2.47 Records

2004

CD

01:18:33

Agressiva 69

Agressiva 69

2.47 Records

2007

CD

01:01:14

Agressiva 69

Deus ex machina

2.47 Records

2007

CD

01:05:53

Agressiva 69

Dirrrt

2.47 Records

2004

CD

Agressiva 69

Hammered by the gods

2.47 Records

1994

CD

01:10:58

Agressiva 69

Hammered by the gods

2.47 Records

2007

CD

01:10:58

Agressiva 69

Koncert 17.12.2001

2.47 Records

2004

CD

01:09:06

Agressiva 69

Out

2.47 Records

2007

CD

02:07:55

Agressiva 69

W służbie industrialu

2.47 Records

2008

CD

34:31

Bibliografia

1. 

http://muzyka.interia.pl/
Strona internetowa Interia Muzyka [odczyt: 06.03.2017].

2. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Pezda
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 06.03.2017].