Blue Star

Zgłoszenie do artykułu: Blue Star

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Blue Star

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Firma fonograficzno-handlowa założona w 1990 r. przez piłkarza pochodzącego z Piastowa, Sławomira Skrętę. Była to pierwsza w Polsce wytwórnia nagrywająca kasety i tłocząca płyty z muzyką disco polo.

W ciągu sześciu lat istnienia firma wydała na rynek około 400 kaset i płyt, sprzedanych w łącznym nakładzie przekraczającym 100 milionów egzemplarzy.

Dla firmy Blue Star nagrywały czołowe gwiazdy tego gatunku muzyki, między innymi Shazza, Bayer Full, Milano, Akcent, Boys, Fanatic, Atlantis, Mister Dex (wcześniej jako Ex Problem) i Janusz Laskowski.

W 1995 r. firmę osłabił wewnętrzny konflikt między udziałowcami, czego efektem stało się powstanie konkurencyjnej wytwórni płytowej Green Star, która przejęła większość zespołów z rejonu białostockiego, uważanego za mekkę muzyki disco polo. Jednocześnie na rynku pojawili się kolejni duzi gracze w postaci firmy Omega Music z Żuromina i S.T.D. z Warszawy. Próba zmiany orientacji muzycznej w kierunku polskich wykonawców gatunku dance zakończyła się jedynie krótkotrwałymi sukcesami, głównie duetu La Strada.

W 1998 r. na skutek gwałtownego spadku sprzedaży nośników i coraz bardziej malejącego zainteresowania muzyką disco polo i dance wytwórnia zakończyła działalność. Podjęta przez Sławomira Skrętę próba kontynuacji działalności fonograficznej w ramach nowej wytwórni Polside Music nie przyniosła większych sukcesów poza albumem grupy Wawele Zaczarowany fortepian[1].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Blue_Star.
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 28.03.2017].