Zgłoszenie do artykułu: Wawele

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Wawele

Wawele & Jan Wojdak

Jan Wojdak & Wawele

Data powstania:

1966

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1966 r. w Krakowie. Pomysłodawcą tego projektu oraz wokalistą w latach 1966–1969 był Lech Palca-Palczyński. Pierwszy skład tworzyli:

– Janusz Mamczarczyk – bg.,

– Lesław Palca – voc.,

– Krzysztof Marjański – voc., g.,

– Janusz Czarnecki – g.,

– Andrzej Puszkarzewicz – perc.

Początkowo próby odbywały się w Krakowskich Zakładach Gospodarstwa Domowego na ul. Lwowskiej, w późniejszym czasie w oddziale Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Wawel” na ul. Kacik 2. Od roku 1967 r. działał pod patronatem ZPC Wawel i zaczął odnosić pierwsze większe sukcesy w składzie:

– Lech Palca-Palczyński – voc.,

– Andrzej Lorenz – g.,

– Edward Krzynówek – bg.,

– Andrzej Puszkarzewicz – perc.,

– Zbigniew Baranowski (Bertoli) – pf.,

– Tadeusz Sikora – tbn.,

– Kazimierz Michalik – tr.,

– Marek Oleś – manager grupy.

W kwietniu 1968 r. w towarzystwie grup: Telstar, Rytmy i Czarne Perły wziął udział w Czwórmeczu Zespołów Beatowych Krakowa gdzie zajął I miejsce. W tym samym roku uczestniczył w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Muzyki w Jeleniej Górze. W marcu 1969 r. odniósł zwycięstwo na III Tarnowskim Miesiącu Muzyki Młodzieżowej, a 20 lipca wystąpił przed prawie czterdziestotysięczną widownią na Stadionie Ślaskim w Chorzowie obok m.in. zespołów Breakout, ABC oraz innych laureatów II MFM. Tegoż roku zaprezentował się również na VII Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz zajął I miejsce w finale Przeglądu Amatorskich Młodzieżowych Zespołów Wokalno-Muzycznych w Sanoku. Sukces zaowocował ogólnopolskim tournée z zespołem Romuald i Roman oraz tygodniowymi występami w legendarnym, sopockim Non Stopie. Ówczesny skład tworzyli:

– Bogusław Dmochowski – g.,

– Edward Krzynówek – bg.,

– Lech Palca-Palczyński – voc.,

– Marek Ślazyk – perc.,

– Sławomir Marcinkiewicz – tbn.,

– Kazimierz Michalik – tr.

Pierwsze nagrania zostały zrealizowane w Polskim Radiu w Warszawie i w Katowicach. Utwory wyemitowano pierwszy raz 12 czerwca 1969 r. w Programie III Polskiego Radia. W tym okresie grupa występowała także w większości krakowskich klubów studenckich. W składzie zespołu pojawiali się wtedy m.in.: Jacek Kafel – g., Marek Pawlak – voc., Andrzej Pawlik – voc., Antoni Krupa – g., Stanisław Nogieć – g. i Aleksander Glik – bg.

W 1971 r. do zespołu dołączył Jan Wojdak, który do dziś jest nieprzerwanie liderem, wokalistą i gitarzystą zespołu[2].

Latem 1972 r. w składzie:

– Jerzy Fasiński – dr.,

– Marek Kulisiewicz – voc., perc.,

– Adam Moszumański – bg.,

– Kazimierz Skowron – vno, voc.,

– Jan Wojdak – voc., g., lider

wystąpił w klubie studenckim Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) „Grota”. Dokonał wówczas także nagrań dla Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie i Warszawie, które trafiły na radiową listę przebojów.

Od 1973 r. uczestniczył w radiowych i telewizyjnych Giełdach Piosenki, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie i Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w NRD, RFN, Czechosłowacji, ZSRR, Austrii, Bułgarii i ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Wielokrotnie zmieniał skład, rozrastał się od tria do sekstetu. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia w Krakowie, Katowicach, dla Radia Berlińskiego i TVP. Zrealizował teledyski i recitale TV, m.in. Wawele, Hity dla milionerów, Zostań z nami melodioNa strunach gitary.

Z zespołem współpracowali także: Marek Czarnecki, Bogumił Dijuk, Maciej Górski, Ryszard Idzi, Marek Kowalczewski, Jacek Leski, Tadeusz Malicki, Bogusław Mietniowski, Stanisław Migała, Stanisław Mozdyniewicz, Zbigniew Pączkowski, Krzysztof Polak, Sławomir Telka i Wojciech Włodarczyk. Na początku lat 90-tych ograniczył działalność koncertową.

Jest bohaterem z Janem Wojdakiem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 192 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Od 1996 r. zespół tworzą: Jacek Chruściński – bg., Adam Niedzielin – kbrd., Marek Olma – dr., Rafał Rzeźnikiewicz – g., Jan Wojdak – voc., g., lider[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ryszardy.pl
Internetowy portal o zespołach muzycznych z lat 60. w Krakowie [odczyt: 11.08.2013].