Rudolf Friedlein

Zgłoszenie do artykułu: Rudolf Friedlein

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (35)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Ah! To źle: śpiewka

Rudolf Friedlein

1860

Ballada z opery „Monbar czyli Flibustiery”

Rudolf Friedlein

1852

Pieśń do Najświętszej Marii Panny

Rudolf Friedlein

1860

Romans z opery Monbar czyli Flibustierowie

Rudolf Friedlein

1850

Sen: śpiew

Rudolf Friedlein

1860

Kalina: śpiew

2

Rudolf Friedlein

1870

Kujawiak: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Rudolf Friedlein

Powiśle: śpiew

Rudolf Friedlein

Wspomnienie: triolet

Rudolf Friedlein

Dwie rany: piosnka: dzieło 47

Rudolf Friedlein

Gwiazdka: dzieło 22

Rudolf Friedlein

1850

Gwiazdka: dzieło 22

Rudolf Friedlein

1855

Nie płacz dziewcze: dzieło 42

Rudolf Friedlein

1850

Niepewność

Rudolf Friedlein

1855

Pieśń z wieży

Rudolf Friedlein

U nas inaczej: dumka

Rudolf Friedlein

1870

Zawsze i wszędzie: śpiew z towarzyszeniem fortepianu: dzieło 12

Rudolf Friedlein

Przy krosienkach

Rudolf Friedlein

1860

Barkarola

2

Rudolf Friedlein

Panicz i dziewczynka

2

Rudolf Friedlein

Ruta

Rudolf Friedlein

1861

Ballada z towarzyszeniem fortepianu z melodramy „Biedny Jakub”

Gustaw Sennewald

Chociaż to życie idzie po grudzie: polonez

Rudolf Friedlein

Kochanka do gwiazdy

2

Rudolf Friedlein

Nie patrz w inną stronę: mazurek koncertowy

Gustaw Sennewald

Wiosna

Rudolf Friedlein

Wisła: mazurek z towarzyszeniem fortepianu

Gustaw Sennewald

Serenada: do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu

Rudolf Friedlein

Janek

Rudolf Friedlein

Mazurek do śpiewu z komedio-opery Talizman

Rudolf Friedlein

1860

Msza w języku polskim: na trzy głosy z towarzyszeniem dwóch skrzypców i basu lub organu

Rudolf Friedlein

Czarne oczy: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Rudolf Friedlein

1855

Ja nie kocham cię: romans do śpiewu: op. 26

Rudolf Friedlein

1883

Wyjątek z wiersza Kazimierza Kaszewskiego

Rudolf Friedlein

1870

Zapomniane skrzypki moje: mazurek do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu

Rudolf Friedlein

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.