Sound-Pol

Zgłoszenie do artykułu: Sound-Pol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (9)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bemibek

Dziennik mej podróży

Sound-Pol

1993

CD

53:11

Homo Homini

Przeboje 1972–82

Sound-Pol

1993

CD

01:09:38

Korzyński, Andrzej

Muzyka z filmów Andrzeja Wajdy

Sound-Pol

1994

CD

Pawluśkiewicz Jan Kanty

Harfy Papuszy

Sound-Pol

1997

CD

Pawluśkiewicz Jan Kanty

Nieszpory ludźmierskie

Sound-Pol

1992

CD

Pawluśkiewicz Jan Kanty

Nowy radosny dzień

Sound-Pol

1995

CD

Republika

Nowe sytuacje – Nieustanne tango

Sound-Pol

1997

CD

Republika

Siódma pieczęć

Sound-Pol

1993

CD

48:46

Satanowski Jerzy

Wrzeciono czasu i inne wrzeciona

Sound-Pol

1996

CD

Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 22.04.2017].