Republika

Zgłoszenie do artykułu: Republika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Republika

Data powstania:

maj 1981

Informacje

Grupa rockowa utworzona w maju 1981 r. w Toruniu przez Grzegorza Ciechowskiego – voc., pf., fl., lider, ze Sławomirem Ciesielskim – dr., Zbigniewem Krzywańskim – g., Pawłem Kuczyńskim – bg. Wywodzi się z toruńskiego zespołu Res Publica działającego w latach 1978–1980 w składzie: Grzegorz Ciechowski – fl., Sławomir Ciesielski – dr., Paweł Kuczyński – bg., Zbigniew Ruciński – g., lider.

Zadebiutowała w 1981 r. w toruńskim klubie studenckim „Od Nowa”. W tym samym roku wystąpiła na II Festiwalu Zespołów Nowej Fali w Toruniu i na koncercie w klubie studenckim „Riviera-Remont” w Warszawie. W 1982 r. uczestniczyła w wielu imprezach rockowych w kraju, m.in. w Rockowisku w Łodzi, gdzie powstał film TV Koncert (reż. Tomasz Lengren). Zwyciężała w wielu prasowych i radiowych plebiscytach popularności. Później ograniczyła działalność koncertową, skupiając się na pracy studyjnej.

W 1986 r. zawiesiła działalność. Grzegorz Ciechowski rozpoczął karierę solową, pozostali muzycy utworzyli zespół Opera. Reaktywowała się w 1990 r. w składzie: Leszek Biolik – bg., g., voc., perc., Grzegorz Ciechowski – voc., kbrd., fl., lider, Sławomir Ciesielski – dr., voc., Zbigniew Krzywański – g., hca., voc.

Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Hiszpanii i Niemczech oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 97 (reż. Ryszard Wolański). W 1996 r. ukazała się monografia grupy autorstwa Alexa Stacha, Gwiazdy, Komety & Czad. Republika.

Po śmierci Grzegorza Ciechowskiego w 2001 r. grupa zrealizowała spektakl Kombinat z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego (wg jego pomysłu, w reż. Wojciecha Kościelniaka), wystawiony podczas XXIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, i przestała istnieć.

W 2003 r. otrzymała nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2002 w kategorii reedycje za CD Republika, vol. 1–2. W tym samym roku ukazała się kolekcja wszystkich nagrań zespołu (reedycje oraz dwie płyty z nagraniami premierowymi)[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://republika.art.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Republika [odczyt: 02.08.2011].