Wydawnictwo „Universum”

Zgłoszenie do artykułu: Wydawnictwo „Universum”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (31)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Bajka moich marzeń: walc angielski

Wydawnictwo „Universum”

1948

Los: tango

Wydawnictwo „Universum”

1947

Każdy tańczy tak jak umie...: walc

Wydawnictwo „Universum”

1947

Na nowej drodze: piosenka repatriantów

Wydawnictwo „Universum”

1946

Nie dziś to jutro: walc angielski

Wydawnictwo „Universum”

1948

Twoja piosenka: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

Pożegnanie

Wydawnictwo „Universum”

1947

Pożegnanie

Wydawnictwo „Universum”

1947

Tylko powiedz po prostu: Kochana!

Wydawnictwo „Universum”

1947

Tylko powiedz po prostu: Kochana!

Wydawnictwo „Universum”

1947

Wśród nocnej ciszy...: zbiór najpiękniejszych kolęd w układzie na fortepian i śpiew

2

Wydawnictwo „Universum”

1947

Czekam na twoje listy…: slow- fox

Wydawnictwo „Universum”

1948

Czekam na twoje listy …: slow: na głos z fortepianem

Wydawnictwo „Universum”

1948

Moja dziewczyna: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

Dziecinny pokoik: foxtrot-piosenka

Wydawnictwo „Universum”

1947

Za mgłą: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

Za mgłą: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

Zaczarowana królewna

Wydawnictwo „Universum”

1948

Zawiany świat: zimowy walczyk

Wydawnictwo „Universum”

1947

Do ciebie tęsknie ukochana!: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

I znów nadeszła jesień: tango

Wydawnictwo „Universum”

1947

W mrok spowita drzemie puszta: tango-czardasz

Wydawnictwo „Universum”

1947

Piosenka jak ty...: slow-fox

Wydawnictwo „Universum”

1948

Posyłam ci piosenkę: piosenka-tango

Wydawnictwo „Universum”

1947

2 słowa: walc do śpiewu lub na sam fortepian

Wydawnictwo „Universum”

1947

Ja pragnę zakochać się

Wydawnictwo „Universum”

1947

Nie wiem skąd

Wydawnictwo „Universum”

1947

Szary dzień: slow-fox

Wydawnictwo „Universum”

1948

Przyjdź ukochana: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

Siedem rzek: walc angielski

Wydawnictwo „Universum”

1949

Srebrna serenada: tango

Wydawnictwo „Universum”

1948

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.