Zgłoszenie do artykułu: Akurat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Wróbel, Piotr

gitara, wokal

Wojnar, Ireneusz

gitara basowa

Żółty, Wojciech

gitara, wokal

Zwias, Przemysław

saksofon, flet

Pawlus, Bartek

perkusja

Jakimów, Piotr

perkusja

Gocal, Łukasz

perkusja

Kłaptocz, Tomasz

wokal, trąbka, harmonijka ustna

Krupa, Krzysztof

perkusja

Bibliografia

1. 

http://www.akurat.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Akurat [odczyt: 03.09.2015].

2. 

http://reggaepolskie.pl/
Strona internetowa poświęcona polskiej muzyce reggae [odczyt: 09.09.2015].