Akwarele

Zgłoszenie do artykułu: Akwarele

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Akwarele

Niemen i Akwarele

Data powstania:

1966

Data rozwiązania:

1969

Informacje

Pierwszy zespół towarzyszący Czesławowi Niemenowi. Powstał w październiku 1966 w składzie: Marek Brodowski – bg., Tomasz Butowtt – dr., Tomasz Jaśkiewicz – g., Marian Zimiński – org. W lutym 1967 r. nagrał dla radiowego Studia „Rytm” piosenki Nigdy się nie dowiesz, Gdzie to jestTen los, zły los.

W 1968 r. powiększył się o sekcję instrumentów dętych. Do chwili rozwiązania w sierpniu 1969 r. towarzyszył Czesławowi Niemenowi we wszystkich nagraniach, trasach koncertowych i festiwalach w kraju i za granicą, m.in. w Montreux (Szwajcaria) i na MIDEM w Cannes (Francja). Nagrał trzy LP Dziwny jest ten świat, SukcesCzy mnie jeszcze pamiętasz, wydane przez Muzę (reedycja CD Digiton) oraz CD Niemen od początku: Dziwny jest ten świat (Muza 1996), CD Niemen od początku: Sukces (Muza 1997), CD Niemen od początku: Czy mnie jeszcze pamiętasz (Muza 1997). Wystąpił w filmie Sukces (reż. Marek Piwowski).

Ostatni skład: Tomasz Butowtt – dr., Tadeusz Gogosz – bg., Tomasz Jaśkiewicz – g., Ryszard Podgórski – tr., Zbigniew Sztyc – ten. sxf., Marian Zimiński – org. Współpracowali z nim także Paweł BrodowskiJanusz Zieliński – bg.

Bibliografia