Zgłoszenie do artykułu: Ankh

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Gabryszek, Jacek

perkusja

Jelonek, Michał

skrzypce, wokal

Krzemiński, Piotr

gitara, wokal

Szmidt, Krzysztof

gitara basowa

Dudek, Agnieszka

wokal

Lisowski, Łukasz

altówka

Rain, Adam

perkusja, instrumenty perkusyjne

Rajski, Andrzej

perkusja, instrumenty perkusyjne

Gaweł, Ernest

instrumenty klawiszowe

Pastuszka, Michał

gitara, instrumenty klawiszowe

Próściński, Jan

perkusja

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ankh.art.pl/ankhpol.html
Oficjalna strona internetowa zespołu ANKH [odczyt: 26.05.2011].