Antiquintet

Zgłoszenie do artykułu: Antiquintet

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Antiquintet

Data powstania:

styczeń 1978

Data rozwiązania:

1981

Informacje

Gdański zespół jazzu nowoczesnego utworzony w styczniu 1978 r. w składzie: Józef Eliasz – dr., Leszek Kułakowski – pf., vno, lider, Antoni Śliwa – fl., alt sxf., Leon Wielaba – cb. Zadebiutował na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’78 we Wrocławiu, gdzie perkusista otrzymał wyróżnienie. W imprezie tej uczestniczył jeszcze dwukrotnie, zdobywając II nagrodę zespołową w 1979 r. oraz I nagrodę zespołową i wyróżnienie dla pianisty za kompozycje w 1980 r. Koncertował w kraju oraz w ZSRR i na Węgrzech. W kwietniu 1980 r. uczestniczył w koncertach Dni Komedy, na których kontrabasista otrzymał nagrodę im. Krzysztofa Komedy. Na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’80 w Warszawie wystąpił w kwintecie z Marcinem Stopnickim – tr. i Marianem Szarmachem – dr. zamiast Józefa Eliasza. Dokonał dwóch sesji nagraniowych dla archiwum Polskiego Radia. Rozwiązał się w 1981 r[1].

Bibliografia