Ars Nova

Zgłoszenie do artykułu: Ars Nova

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ars Nova

Data powstania:

1981

Informacje

Zespół instrumentów dawnych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego istnieje od 1981 roku. Kieruje nim Jacek Urbaniak. Drugim kierownikiem zespołu jest Krzysztof Owczynik. Ars Nova specjalizuje się w muzyce europejskiej XIII-XVI wieku i należy do czołowych grup tego rodzaju w Polsce. Zespół występował w najważniejszych salach koncertowych w kraju i za granicą.

Zespół otrzymał ośmiokrotnie nominacje oraz prestiżową polską nagrodę fonograficzną Fryderyk ’96 za płytę z muzyką polskiego renesansu Melodie na psałterz polski Mikołaja Gomółki. Zespół współpracował z takimi polskimi śpiewakami jak: Andrzejem Hiolskim, Jerzym Artyszem, Łucją Prus i Jadwigą Rappe, sięgając wówczas po utwory nowszej muzyki polskiej.

W ciągu 30 lat działalności Ars Nova zagrała 700 koncertów w kraju i za granicą oraz nagrała 24 płyty CD. Brała też udział w spektaklach Opery Narodowej (Ludus Danielis, Jadwiga Królowa Polska) i Warszawskiej Opery Kameralnej (Cantigas de Santa Maria). Ars Nova jest zespołem mającym w stałym repertuarze dzieła Mikołaja z Radomia, Piotra z Grudziądza, Krzysztofa Klabona, tańce z tabulatury Jana z Lublina[1].

Bibliografia

1. 

http://www.arsnovapolonia.eu/
Oficjalna strona internetowa zespołu Ars Nova [odczyt: 16.09.2015].