Art Pi Gospel Choir

Zgłoszenie do artykułu: Art Pi Gospel Choir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Art Pi Gospel Choir

Data powstania:

1998

Informacje

Art Pi Gospel Choir powstał w 1998 r. z inicjatywy Romana Michalika (ur. 06.06.1947), znanego propagatora muzyki gospel w Polsce, który jest jednocześnie autorem wszystkich aranżacji napisanych dla chóru. Zafascynowany muzyką Murzynów amerykańskich, stara się on oddać klimat pieśni negro spirituals i gospel. Utwory w języku angielskim wykonują soliści z towarzyszeniem chóru, z zachowaniem zasady call and response. Wykonawców wspomaga sekcja rytmiczna, na którą składa się saksofon (klarnet), fortepian, kontrabas i perkusja.

Chór występował na festiwalach jazzowych i muzyki gospel, m.in. na Krakowskich Zaduszkach Jazzowych (Msza Jazzowa w bazylice oo. Dominikanów). Jest laureatem Nagrody Specjalnej (1999 r.) i III nagrody (2000 r.) na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel w Osieku. Wielokrotnie występował jako background formacji The Willows Revival Singers, której sekcja rytmiczna wspiera również Art Pi Gospel Choir[1].

Bibliografia