Zgłoszenie do artykułu: Aya RL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Aya RL

Data powstania:

1984

Informacje

Zespół rockowy utworzony w Warszawie w 1984 r. przez Igora Czerniawskiego – kbrd., lider, Pawła Kukiza – voc., Jarosława Lacha – g. Zadebiutował w Programie III Polskiego Radia piosenkami JazzSkóra. W maju 1984 r. wystąpił po raz pierwszy publicznie na Rock Arena w Poznaniu. Rok później nagrał pierwszy LP Aya RL (Czerwona). W 1987 r. Jarosława Lacha zastąpił Adam Romanowski – g., z którym powstał drugi LP Aya RL (Niebieska). Wystąpił na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w latach 1984–1985 oraz w koncercie Rock Opole w 1989 r. W 1990 r. stał się duetem studyjnym – odeszli Paweł Kukiz i Adam Romanowski, powrócił Jarosław Lach. W 1994 r. ukazał się CD Aya RL: Nomadeus z muzyką elektroniczną.

Po kilkuletniej przerwie w koncertach estradowych wystąpił publicznie w listopadzie 1994 r. W 1996 r. ukazał się maksisingel Aya RL feat. Paweł Kukiz: Ameryka, będący zapowiedzią CD Aya RL: Calma. W 1997 r. ponownie zawiesił działalność koncertową, ograniczając się do nagrań studyjnych[1].

Bibliografia