Banda i Wanda

Zgłoszenie do artykułu: Banda i Wanda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Banda i Wanda

Wanda i Banda

Data powstania:

1982

Informacje

Zespół Wandy Kwietniewskiej utworzony w 1982 r. w składzie: Marek Raduli – g., Jacek Krzaklewski – g., Henryk Baron – bg., Andrzej Tylec – dr. (po śmierci zastąpił go Marek Kapłon). Zadebiutował na przełomie 1982 i 1983 r. w sylwestrowej audycji Programu III Polskiego Radia piosenką pt. Fabryka marzeń. Wylansował wiele przebojów na radiowych i telewizyjnych listach przebojów. Działał do 1986 r.

W 1993 r. Wanda Kwietniewska reaktywowała zespół w nowym składzie: Zbigniew Krebs – g., Wojciech Wójcicki – kbrd., Tomasz Kulesza – bg., Dominik Dobrowolski – dr., który działał do 1995 r. i ponownie się rozpadł.

Zespół powrócił na estradę w 2000 r. jako Wanda i Banda w składzie: Krzysztof Bożek, Krzysztof Gabłoński – g., Wanda Kwietniewska – voc., g., Filip Leszczyński – dr., Grzegorz Suski – bg. W 2001 r. do zespołu dołączyła Katarzyna Szubartowska – voc., a Grzegorza Suskiego zastąpił Piotr Korzonek[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://wandaibanda.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Wanda i Banda [odczyt: 26.05.2011].