Zgłoszenie do artykułu: Bank

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bank

Data powstania:

lipiec 1980

Informacje

Grupa rockowa utworzona w lipcu 1980 r. w Warszawie w składzie: Mirosław Bielawski – voc., Marek Biliński – kbrd., Mirosław Gral – g., Piotr Iskrowicz – g., Roman Iskrowicz – bg., Krzysztof Krzyśków – dr. Pierwszych nagrań radiowych dokonała latem 1980 r. Uczestniczyła w kilku prestiżowych imprezach rockowych, m.in.: Rock Session, Rockorama i Dyskoteka Gigant. W 1981 r. wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W latach 1982–1983 jej piosenki znalazły się na radiowych listach przebojów oraz w Telewizyjnej Liście Przebojów. W 1983 r. z grupy odeszli Marek Biliński, Mirosław Bielawski i Krzysztof Krzyśków. Ich miejsce zajęli Tomasz Garstecki – voc., Waldemar Jóźwiak – kbrd. i Przemysław Niemiec – dr. Nagrała dwa SP dla Tonpressu i LP Bank: Jestem panem świata. W 1984 r. grupa rozpadła się.

Zespół reaktywował się w 2000 r. z inicjatywy Reinera Eissinga – kbrd., z udziałem byłych muzyków Banku (Mirosław Bielawski – voc., Mirosław Gral, Piotr Iskrowicz – g., Roman Iskrowicz – bg., Przemysław Niemiec – dr.). W 2007 r. ukazał się CD Bank: Ciągle ktoś mówi coś z nagraniami z lat 80-tych dokonanymi dla Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie (wydanych na MC) i Wrocławiu[1].

Bibliografia