Bardowie (zespół jazzu tradycyjnego)

Zgłoszenie do artykułu: Bardowie (zespół jazzu tradycyjnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bardowie (zespół jazzu tradycyjnego)

Data powstania:

1966

Informacje

Zespół jazzu tradycyjnego utworzony w 1966 r. w Poznaniu w składzie: Bernard Głęboczyk – tbn., Włodzimierz Głęboczyk – dr., Kazimierz Jeliński – tb., Tadeusz Konieczny – pf., Aleksander Michalski – cl., sxf., lider, Janusz Olszewski – tr., Piotr Siwek – cb., Jerzy Wojciechowski – bjo oraz Mirosława Kowalak, Stefan Piątkowski, Wojciech Skowroński – voc. Po licznych zmianach personalnych zmieniły się także zainteresowania stylistyczne, od rhythm and blues w 1968 r., po rock w 1971 r. Rozwiązał się w 1975 r.

Współpracowali z nim m.in.: Jan Garbarek, Przemysław Lisiecki, Grzegorz Zerbst, Jan Zieliński – dr., Ryszard Kazimierczak – bjo, Stanisław Stanisławski, Hubert Szymczyński – tb., Tadeusz Gbur, Marian Napieralski, Jacek Napierała – tr., Zenon Dolata, Eugeniusz Efenberg – sxf., Roman Gloger, Jerzy Korman, Tomasz Dziubiński, Wojciech Kurowiak – g., Jerzy Kosmowski, Janusz Murawski, Jacek Nowak, Kazimierz Plewiński, Zbigniew Wrombel – bg., Grzegorz Korczyński, Piotr Piber – org., Paweł Dubowicz, Janusz Piątkowski – pf., oraz wokaliści: Hanna Banaszak, Włodzimierz Janowski, Mirosława Kieniewicz, Piotr Kuźniak, Andrzej Nackowski, Anna Szmeterling (później Jantar)[1].

Bibliografia