Big Band „Stodoła”

Zgłoszenie do artykułu: Big Band „Stodoła”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Big Band „Stodoła”

Data powstania:

1968
Zespół powstał na wiosnę w wyżej wymienionym roku.

Data rozwiązania:

1973

Informacje

Big-band utworzony pod patronatem klubu studenckiego „Stodoła” w Warszawie wiosną 1968 r. z inicjatywy Witolda Krotochwila, Henryka Majewskiego i Janusza Zabieglińskiego. Początkowo kierownictwo artystyczne sprawował nad nim Remigiusz Filipowicz – ten. sxf. W 1969 r. zastąpił go Henryk Majewski – tr. Skupiał muzyków zawodowych i amatorów oraz uczniów i studentów warszawskich szkół muzycznych. Zadebiutował w kwietniu 1968 r. na koncercie klubowym. Dwukrotnie uczestniczył w Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. W 1969 r. zdobył tam II nagrodę w kategorii zespołów tradycyjnych, w 1970 r. nagrodę specjalną. W 1971 r. dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. W tym samym roku wystąpił w koncercie w OTV w Krakowie i w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie, gdzie zdobył główną nagrodę. Jako laureat tej imprezy wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’71 w Warszawie. Dwa lata później nagrał LP Big Band „Stodoła”: Let’s Swing Again, w serii PJ nr 28. Działał do 1973 r. Kultywował tradycje jazzowe epoki swingu. Odegrał ważną rolę w edukacji młodego pokolenia polskich jazzmanów[1].

Bibliografia