Zgłoszenie do artykułu: Bim-Bom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bim-Bom

Data powstania:

1908
Zespół powstał około wyżej wymienionego roku.

Data rozwiązania:

1928
Jest to data niepewna.

Informacje

Duet komików, tzw. „klowni muzykalni”. Założyli go dwaj artyści cyrkowi: Iwan Raduński (BIM) oraz Mieczysław Staniewski (BOM). Około 1912 r. duet Bim-Bom zyskał olbrzymią popularność, nazywano ich „ulubieńcami Moskwy”. „Syrena Record” nawiązała współpracę z duetem już w pierwszym okresie swej działalności. Dokonał bardzo wielu nagrań dialogów komicznych. Nagrania te realizowano zarówno w Warszawie, jak i w Rosji – po polsku i po rosyjsku; ich teksty (a także popularne wówczas scenki komiczne) pisał najczęściej Mieczysław Staniewski. Klowni występowali przede wszystkim w Rosji, ale często także w Warszawie i innych miastach zaboru rosyjskiego. Dokonali nagrań dla kilku firm, m.in. dla „Zonophonu” i „Metropolu”.

Po 1917 r. Staniewski wrócił do Polski i rozpoczął występy solowe w cyrku Stanisława Mroczkowskiego w Warszawie. Około 1922 r. przybył do Polski także Iwan Raduński; nastąpiła wówczas reaktywacja duetu. Komicy zaczęli ponownie dokonywać nagrań płytowych z nowym repertuarem dla „Syreny Record”. Po pewnym jednak czasie Iwan Raduński wyjechał do Związku Sowieckiego. Zastąpił go syn Mieczysława Staniewskiego – Eugeniusz. Duet działał jeszcze przez kilka lat.

W 1928 r. Staniewscy założyli bardzo potem znany Cyrk Braci Staniewskich, działający przy ul. Ordynackiej w Warszawie; duet Bim-Bom definitywnie zakończył działalność prawdopodobnie w tym czasie. Popularność duetu była jednak tak duża, że pod jego nazwą występowali później (przynajmniej na płytach) inni artyści, np. duo Leliwa-Klimaszewski[1].

Bibliografia