Błękitni

Zgłoszenie do artykułu: Błękitni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Kocan, Stanisław

wokal, instrumenty klawiszowe

1965–1971

Witowski, Zbigniew

gitara

1965–1971

Lelonkiewicz, Jerzy

gitara

1965–1966

Kaczmarek, Włodzimierz

perkusja

1965–1971

Lewandowska, Renata

wokal

1965–1966

Oliwkowski, Wojciech

wokal

1966–1971

Badełek, Mirosława

wokal

1966–1971

Gawinek, Elżbieta

wokal

1966–1971

Mizerski, Janusz

gitara

1966–1971

Bibliografia

1. 

http://zespolblekitni.blogspot.com/
Strona internetowa zespołu Błękitni [odczyt: 05.05.2014].