Central Heating

Zgłoszenie do artykułu: Central Heating

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Central Heating

Data powstania:

1988

Data rozwiązania:

1994

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w 1988 r. przez studentów Akademii Muzycznej w Warszawie. Początkowo kwartet w składzie: Mariusz Gregorowicz – vib., Cezary Konrad – dr., Wojciech Rzeźniczak – cb., Filip Wojciechowski – pf. Zadebiutował jako trio w składzie: (Adam Cegielski – cb., Cezary Konrad – dr., Filip Wojciechowski – pf.) w 1989 r. w koncercie pt. Młoda Warszawa, towarzyszącemu Międzynarodowemu Festiwalowi Jazzowym Jazz Jamboree oraz nagraniami archiwalnymi dla Programu III Polskiego Radia. Jest laureatem I nagrody na Jazz Juniors w Krakowie, VI nagrody w Europejskim Konkursie Jazzowym w Hoeilaart (Belgia), „Klucza do Kariery” Pomorskiej Jesieni Jazzowej w Bydgoszczy – wszystkie zdobył w 1990 r. Do 1994 r., kiedy się rozwiązał, z zespołem współpracował ponownie Mariusz Gregorowicz[1].

Bibliografia