Chór Czejanda

Zgłoszenie do artykułu: Chór Czejanda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Chór Czejanda

Data powstania:

1946

Data rozwiązania:

1962

Informacje

Męski kwartet wokalny utworzony w 1946 r. przez Czesława Januszewskiego z Adamem Muszyńskim, Romanem Szachem i Zygmuntem Sylwestrowiczem. Akompaniatorem i doradcą artystycznym kwartetu był Czesław Aniołkiewicz. Później zastąpił go Marian Radzik. Ogromną popularność zdobył dzięki nagraniom radiowym i płytowym oraz licznym koncertom w kraju. Występował także za granicą: w ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii, NRD i na Węgrzech. Współpracował na estradzie i w studiach nagrań ze sławami polskiej piosenki. Działał z przerwami do 1962 r. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 7 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia