Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”

Zgłoszenie do artykułu: Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”

Data powstania:

1906

Informacje

Chór męski, założony w 1906 r. przez Wacława Lachmana, w latach 1906–1958 kierownika artystycznego zespołu i dyrygenta. Początkowo działał przy stowarzyszeniu muzyczno-kulturalnym „Orpheon”. Po I wojnie światowej został zatwierdzony statut „Harfy”, a chór otrzymał stały lokal w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, mieszczącego się w Filharmonii Warszawskiej. W dwudziestoleciu międzywojennym chór zdobywał liczne nagrody na międzynarodowych konkursach muzycznych, np. w 1923 r. pierwszą nagrodę na konkursie w Amsterdamie, zaś w 1925 r. trzecią nagrodę w Haarlem.

Na początku lat trzydziestych dokonał nagrań w „Syrenie Record” (były to m.in. kolędy, pieśni kościelne, fragmenty mszy świętej). Podczas okupacji hitlerowskiej występował w warszawskich kościołach. Pierwszy koncert po zakończeniu działań wojennych odbył się w Warszawie 18 marca 1945 r. w studiu Polskiego Radia przy ul. Targowej. Po II wojnie światowej chór odbył liczne tournée zagraniczne, koncertował też w całym kraju. Obecnie zespół liczy 100 członków; oprócz chóru męskiego działa chór żeński oraz kameralny-mieszany[1].

Bibliografia