Chór Wesołej Piątki

Zgłoszenie do artykułu: Chór Wesołej Piątki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Chór Wesołej Piątki

Wesoła Piątka

Data powstania:

1934

Data rozwiązania:

1937

Informacje

Chór rewelersów (kwartet), założony w 1934 r. przez Zbigniewa Karrer-Lipczyńskiego. Działał we Lwowie. Występował na koncertach estradowych i radiowych (w rozgłośni lwowskiej i gościnnie warszawskiej), w koncertach dla wojska itp. Liderem był w chórze tenor Tadeusz Jasłowski. Poziom zespołu był dobry, atutem były przede wszystkim ładnie zestrojone głosy chórzystów. W repertuarze dominowały piosenki wojskowe, nagrane na płytach „Syrena Electro”. Chór zakończył działalność w 1937 r. Zespół ten był najprawdopodobniej tożsamy z Chórem Wesołej Świetlicy Żołnierskiej[1].

Bibliografia