Chór Zaremby

Zgłoszenie do artykułu: Chór Zaremby

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Chór Zaremby

Chór Alojzego Zaremby

Informacje

Działający w pierwszej połowie lat trzydziestych chór męski, założony i prowadzony przez śpiewaka Alojzego Zarembę. W jego skład wchodzili: Witold Skrzypiński – pierwszy tenor, Alojzy Zaremba oraz jego brat Henryk, ponadto śpiewak Jakub Apolinary Malinowski – baryton oraz jeszcze jeden, nieustalony z nazwiska chórzysta. Chór specjalizował się w interpretacjach polskich pieśni ludowych, m.in. góralskich, miał w repertuarze także pieśni legionowe, piosenki i muzykę taneczną. Dla wytwórni „Syrena Record” Chór Zaremby nagrał około 10–12 płyt, nie wszystkie udało się jednak odnaleźć. Z nagrań odnalezionych, pochodzących z lat 1931–1932, na uwagę zasługuje płyta z piosenkami z filmu pt. 10 z Pawiaka, w tym interesująca interpretacja słynnych Flisaków[1]. Zespół występował na licznych koncertach w kraju oraz zagranicą[2].

Bibliografia