Czwórka Szacha

Zgłoszenie do artykułu: Czwórka Szacha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Czwórka Szacha

Data powstania:

sierpień 1944

Data rozwiązania:

1978

Informacje

Męski zespół wokalny utworzony w sierpniu 1944 r. przy Konserwatorium Warszawskim przez Stefana Śledzińskiego. Pierwszy skład: Andrzej Kacperczyk, Aleksander Klonowski, Edward Pawlak i Henryk Szachnowski, który objął kierownictwo muzyczne.

Po upadku powstania warszawskiego, po kilku zaledwie występach przed mikrofonami powstańczej radiostacji rozpadł się. Henryk Szachnowski dostał się do niewoli. W szpitalu polskich jeńców wojennych w Zeithain utworzył kolejny kwartet, który przy akompaniamencie gitarzysty Stanisława Domańskiego dał ponad osiemdziesiąt koncertów.

Po wyzwoleniu, w czerwcu 1945 r. w nowym składzie koncertował w Warszawie, a potem w wielu miastach kraju. Nawiązał współpracę z Polskim Radiem, dla którego dokonał nagrań archiwalnych. W repertuarze miał osiem pełnych recitali, na które składały się piosenki wojenne, ludowe, charakterystyczne, piosenki dla dorosłych i dzieci. Do 1978 r., kiedy się rozpadł, dał blisko cztery tysiące koncertów. W zespole śpiewali także: Jerzy Cwil, Adolf Kot, Jerzy Rejner, Andrzej Stockinger, Tadeusz Szymanowski i Józef Wiśniewski[1].

Bibliografia