Daily Bread

Zgłoszenie do artykułu: Daily Bread

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Daily Bread

Data powstania:

2001

Informacje

Nazwa pochodzi z modlitwy z Ewangelii św. Mateusza (6, 11). Zespół Daily Bread wykonuje muzykę (połączenie metalu, emo i hardcore), którą określa jako spirit filled metalcore. Powstał we wrześniu 2001 r. w Krakowie. Od tamtego czasu w zespole udzielali sie: Maciej „Bembeno” Bembenek – voc., Grzegorz Furlaga – voc., Bartosz Miśkiewicz – g., Jakub Urbańczyk – g. (CF98, Arka Taty Marka), Marcin „Ciupur” Borchulski – dr. (eks-Cierń), Adam „Edi” Paniak – dr. (Core Xolio).

Obecnie Daily Bread tworzą: Łukasz „Bryzol” Malinowski – voc. (eks-Scumbag), Marcin „Jaon” – g. (eks-Opressor), Aleksander Domagalski – g., Dominik Kapera – bg. i Rafał „Goryl” Szklarczyk – dr.

Zespół wziął udział m.in. w imprezach: Muppet Show Posi Hardcore w 2002 r. (Twój Pub) i Youth Against Violence And Slot Art (Twój Pub), piętnującej przemoc i nietolerancję. Występował m.in. z takimi grupami, jak: Apatia, Leaf, Fruhstuck, Totus Tuus, End Of Silence, Huge, Beneregesz, Ox, Regres i 33 Rotation.

Część członków zespołu swoją postawą propaguje idee straight edge, żyjąc w całkowitej abstynencji od wszelkich używek – alkoholu, nikotyny i narkotyków. Zespół za cel obrał głoszenie prawdy i duchowych wartości życia. W swoich tekstach – inspirowanych miedzy innymi Pismem Świętym oraz filozficznymi przemyśleniami – grupa wyraża sprzeciw wobec aborcji, faszyzmu i wszelkich przejawów przemocy i nietolerancji. Doskonale oddają to takie utwory, jak: Sens Of Life, Gangi, Constraint czy 130. W muzyce zespołu słychać inspirację wykonawcami typu: Morning Again, Undying, Underoath i Zao[1].

Bibliografia