Zgłoszenie do artykułu: Dealer

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Dealer

Data powstania:

1998

Informacje

Zespół Dealer powstał w 1998 r. w Skawinie. Utworzyli go: Dugi – voc., Sudi – voc., g., Wrona – voc., g. i Jaro – dr. (Delight). Kolejno zmieniał wokalistów, w końcu został nim Sudi. W 2002 ze składu odszedł Wrona, a nieco później Jara zastąpił nowy perkusista Tekla – dr.

Zespół wiele koncertował, głównie w Krakowie. Wystąpił m.in. na festiwalu Bandwatch w 2001 r. i na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 2002 r. Gra hardcore bliski klimatom Sepultury i Biohazard, co dokumentują trzy płyty demo. Szczególną uwagę zwracają takie kompozycje, jak: Memory, To FightYour Fault[1].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://www.dealercrew.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Dealer [odczyt: 12.07.2011].