Dezerter

Zgłoszenie do artykułu: Dezerter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Dezerter

Data powstania:

maj 1981

Informacje

Warszawska grupa punkrockowa utworzona w maju 1981 r. pod nazwą SS-20, zmienioną później na Dezerter. Pierwszy skład: Krzysztof Grabowski – dr., Dariusz Hajn – voc., Robert Matera – g., voc., lider, Dariusz Stepowski – bg. W latach 1982–1984 występowała na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie, koncertowała w klubach studenckich, nagrała SP dla Tonpressu. Po zmianach personalnych, jako trio Krzysztof Grabowski – dr., Robert Matera – g., voc., Paweł Piotrowski – bg., wystąpiła na Festiwalu Muzyki Rockowej Jarocin ’87. W tym samym roku ukazał się w USA LP Underground out of Poland z nagraniami koncertowymi, wydany przez Maximum R & R, a w kraju LP Dezerter: Kolaboracja. Zakwestionowane przez cenzurę fragmenty tekstów części piosenek z tej płyty zostały zastąpione dźwiękiem testowym. Często koncertowała w klubach w RFN, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii i Japonii.

W latach 1989–1993 nagrała kolejne płyty: LP Dezerter: Kolaboracja II, LP Dezerter: Wszyscy przeciw wszystkim, CD Dezerter: Blasfemia, CD Dezerter: Jak powstrzymałem III wojnę światową z czterema utworami z udziałem Katarzyny Nosowskiej. W 1994 r. po kolejnej zmianie personalnej (Pawła Piotrowskiego zastąpił Mariusz Zych – bg.) nagrała CD Dezerter: Ile procent duszy. Rok później ukazał się CD Dezerter: Deuter, nagrany przez zespół w składzie: Krzysztof Grabowski – dr., voc., Robert Matera – g., voc., lider, Tomasz „Toni von Kinsky” Lewandowski – bg., voc. i gościnnie Paweł Rozwadowski – voc. W latach 1996–1998 ukazały się kolejne płyty: CD Dezerter: Mam kły mam pazury oraz CD Dezerter: Ziemia jest płaska. W 2000 r. Tomasza Lewandowskiego zastąpił Jacek Chrzanowski[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://dezerter.com/
Oficjalna strona internetowa zespołu Dezerter [odczyt: 12.07.2011].