Zgłoszenie do artykułu: Eden

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Eden

Data powstania:

grudzień 1972

Data rozwiązania:

-
Zespół został rozwiązany pod koniec lat siedemdziesiątych XX w.

Informacje

Amatorski zespół wokalno-instrumentalny utworzony w grudniu 1972 r. w Warszawie z inicjatywy Tadeusza Bajewskiego – pf, g., voc., hca., lider, z Danutą Ławrynowicz – voc., g., bjo, perc., i Maciejem Kubickim – voc., vno, bg., perc. W latach 1973–1974 uczestniczył w konkursach Mokotowska Młodzieżowa Jesień Muzyczna w Warszawie, gdzie zdobywał pierwsze lokaty. W 1975 r. zadebiutował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Za wykonanie piosenki „Oko za oko” otrzymał roczne stypendium Zakładu Ośrodków Gier i Klubów Rozrywki, które umożliwiło zespołowi profesjonalną działalność. Nawiązał współpracę z Polskim Radiem, dla którego dokonał nagrań archiwalnych. Zrealizował recital TV, wystąpił w widowisku telewizyjnym pt. Sentymenty (reż. Olga Lipińska). Wydał dwa SP. Koncertował w kraju i za granicą. Pod koniec lat 70-tych rozwiązał się[1].

Bibliografia