Zgłoszenie do artykułu: Eden

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Eden

Data powstania:

grudzień 1972

Data rozwiązania:

-
Zespół został rozwiązany pod koniec lat siedemdziesiątych XX w.

Informacje

Amatorski zespół wokalno-instrumentalny utworzony w grudniu 1972 r. w Warszawie z inicjatywy Tadeusza Bajewskiego – pf, g., voc., hca., lider, z Danutą Ławrynowicz – voc., g., bjo, perc., i Maciejem Kubickim – voc., vno, bg., perc. W latach 1973–1974 uczestniczył w konkursach Mokotowska Młodzieżowa Jesień Muzyczna w Warszawie, gdzie zdobywał pierwsze lokaty. W 1975 r. zadebiutował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Za wykonanie piosenki „Oko za oko” otrzymał roczne stypendium Zakładu Ośrodków Gier i Klubów Rozrywki, które umożliwiło zespołowi profesjonalną działalność. Nawiązał współpracę z Polskim Radiem, dla którego dokonał nagrań archiwalnych. Zrealizował recital TV, wystąpił w widowisku telewizyjnym pt. Sentymenty (reż. Olga Lipińska). Wydał dwa SP. Koncertował w kraju i za granicą. Pod koniec lat 70-tych rozwiązał się[1].

Bibliografia