Extra Ball

Zgłoszenie do artykułu: Extra Ball

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Extra Ball

Data powstania:

1974

Data rozwiązania:

1984

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w 1974 r. pod kierownictwem krakowskiego gitarzysty Jarosława Śmietany. Pierwszy skład: Andrzej Pawlik – bg., Piotr Prońko – bar. sxf., Benedykt Radecki – dr., Władysław Sendecki – pf., Jarosław Śmietana – g., lider. Debiutancki kwintet, złożony ze studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, zdobył na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’74 we Wrocławiu II nagrodę, a lider I nagrodę indywidualną. Rok później, jako kwartet bez Piotra Prońki, zdobył na wrocławskim festiwalu I nagrodę zespołową, I nagrodę indywidualną ex aequo dla Jarosława Śmietany i Władysława Sendeckiego oraz wyróżnienia indywidualne dla Benedykta Radeckiego. Występował na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie w latach 1975–1976. W tym okresie koncertował również w ZSRR, Holandii, RFN i Czechosłowacji.

W 1976 r. do zespołu dołączył Andrzej Olejniczak – ten. sxf., początkując proces stałych zmian personalnych. W różnych składach, jako kwartet, kwintet lub sekstet, dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia oraz płytowych, zrealizował recital TV z cyklu Panorama Jazzu Polskiego, jest także bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 14 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w latach 1979–1981 i w 1983 r. Wziął udział w festiwalu jazzowym w Reno (USA), odbył też trzymiesięczne tournée po amerykańskich uniwersytetach i klubach jazzowych. Jest laureatem „Klucza do Kariery” na Pomorskiej Jesieni Jazzowej w Bydgoszczy w 1979 r. W 1984 r. przygotował z okazji jubileuszu 10-lecia specjalny program prezentowany na koncertach w kraju. Wkrótce potem rozwiązał się.

Z zespołem współpracowali także: Jerzy Główczewski – alt sxf.; Adam Kawończyk – tr.; Wojciech Groborz, Robert Obcowski – pf.; Antoni Dębski, Zbigniew Wegehaupt – cb.; Marian Bronikowski, Jan Budziaszek, Jacek Pelc – dr.; Stanisław Sojka, Andrzej Zaucha – voc[1].

Bibliografia