Zgłoszenie do artykułu: FABRYKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

FABRYKA

Data powstania:

2004

Informacje

FABRYKA to oryginalne połączenie melodyjnej poezji, klasycznego rocka, oraz brzmień elektronicznych. Zespół wypracował styl, który niektórzy określają jako rock fantastyczno-naukowy. Odwołuje się do wartości humanistycznych, gdzie oprócz muzyki do własnych słów, przygotował oprawę polskich poezji takich twórców jak: Wyspiański, Baczyński, Gajcy, Szczepański.

Projekt powstał w 2004 r. z inicjatywy wokalisty, kompozytora i autora tekstów Sylwestra Domańskiego, przy udziale gitarzysty Jarka Krzyżaniaka. Przez kilka lat zespół skupiał się głównie na działalności koncertowej. W maju 2011 r. zostaje wydany krążek „Rock fantastyczno-naukowy” nagrany w Izabelin Studio. W jednym z dwunastu utworów, Fabryka nawiązuje do klasyki literatury narodowej, cytując fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Z okazji XXX rocznicy Stanu Wojennego, zespół wydaje mini-płytę „Coś się stało”, do tekstów bydgoskiego poety Piotra Kubiaka, poświęconą Polsce początku lat 80-tych.

Na ukończeniu są prace nad kolejnym albumem „Sierpień”, poświęconym poezji Kolumbów. Rok 2013 obfitował w wiele występów Fabryki, w tym cykl koncertów z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, oraz Święta Niepodległości, które to zostały owacyjnie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność[1].

Bibliografia

1. 

http://www.fabryka.info.pl
Strona internetowa zespołu FABRYKA [odczyt: 28.08.2014].