Farben Lehre

Zgłoszenie do artykułu: Farben Lehre

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Farben Lehre

Data powstania:

wrzesień 1986

Informacje

Płocki zespół punk-rockowy. Powstał we wrześniu 1986 r. Miesiąc później po raz pierwszy wystąpił z własnym programem muzycznym w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. Debiutancki skład: Robert Chabowski – g., Marek Knap – dr., Piotr Kokoszczyński – bg., Wojciech Wojda – voc., lider. W 1990 r. po zmianach personalnych (do zespołu dołączył Bogdan Kiciński – g., Marka Knapa zastąpił Krzysztof Sieczkowski) dokonał pierwszych nagrań, które ukazały się rok później na LP Farben Lehre: Bez pokory. Od 1987 r. rokrocznie brał udział w Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Koncertował podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na katowickich Odjazdach i imprezach Przystanku Woodstock. W 1993 r. Krzysztofa Sieczkowskiego zastąpił Adam Mikołajewski, a Roberta Chabowskiegoi Paweł Małecki – g., voc.

Jubileusz dziesięciolecia uczcił serią koncertów oraz MC Garażówka, wydaną przez Psy Wojny w 1997 r. z nagraniami z lat 1986–1990 z tzw. okresu garażowego. W 1998 r. po występach we Włoszech zawiesił działalność. Wznowił ją rok później w zmienionym składzie: Filip Grodzicki – bg., Konrad Wojda – g., voc., Wojciech Wojda – voc., lider, Jacek Trafny – dr. (od 2002 r. ponownie Adam Mikołajewski). Na piętnastolecie zespołu ukazały się pod wspólnym tytułem Wiecznie młodzi, płyta z najbardziej znanymi utworami z dotychczasowego dorobku fonograficznego oraz tomik poetycki z wierszami i tekstami piosenek Wojciecha Wojdy. Z zespołem współpracowali także: Piotr Bartuś – dr., Ireneusz Bukowski – bg., Paweł Nowak – g., voc[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://farbenlehre.plocman.pl/index3.htm
Oficjalna strona internetowa zespołu Farben Lehre [odczyt: 01.12.2011].