Formacja Nieżywych Schabuff

Zgłoszenie do artykułu: Formacja Nieżywych Schabuff

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Bielecki, Robert

perkusja

Klepacz, Aleksander

instrumenty klawiszowe, wokal

lider od 1993 r.

Łuszczyk, Rafał

gitara basowa, wokal

Otręba, Jacek

instrumenty klawiszowe

Pałucha, Jacek

wokal

lider (1985–1993)

Wierus, Wojciech

gitara, wokal

Pszona, Krzysztof

instrumenty klawiszowe

Serwaciński, Marcin

perkusja

Sojka, Filip

gitara basowa

Lach, Katarzyna

gitara basowa

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.fns.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Formacja Nieżywych Schabuff [odczyt: 01.12.2011].