Zgłoszenie do artykułu: Galicja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Jazgar, Lidia

wokal

założycielka, liderka

Brączek, Ryszard

gitara basowa

Mąka, Maciej

gitara

Mazur, Rafał

gitara basowa

Woźniak, Michał

fortepian, altówka

Grochot, Tomasz

perkusja, instrumenty perkusyjne

Cieplińska-Wszołek, Monika

fortepian

Mazur-Chrzanowska, Monika

skrzypce

Oleksa, Elżbieta

wiolonczela

Zinkiewicz-Grochot, Justyna

skrzypce

Bielawski, Marcin

wiolonczela

Chrzanowski, Janusz

altówka

Cyran, Krzysztof

gitara

Krzyżanowski, Dobrosław

wiolonczela

Kubiszyn, Robert

kontrabas

Kucharski, Piotr

fortepian

Michalik, Józef

kontrabas

Olkuski, Bogdan

skrzypce

Romek, Paweł

skrzypce

Winiarski, Paweł

fortepian

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław.

2. 

http://www.lidiajazgar.pl.
Oficjalna strona internetowa Lidii Jazgar [odczyt: 25.02.2010].